Acord cu utilizatorul final privitor la prestarea serviciilor de predare a limbii engleze cu prezență fizică.

Părțile: Marina English SRL,  IDNO: 1022600040522, or. Chișinău, str. Podul Înalt 20/4, ap. 4, (numită în continuare “Marina English”) și persoana care cumpără servicii de predare a limbii engleze cu prezență în clasă (în continuare “Utilizator”) au convenit asupra următoarelor clauze

 •  OBIECTUL CONTRACTULUI

Reprezintă derularea activităţilor de predare a Limbii Engleze în incinta Marina English SRL sau online și reglementează raporturile dintre profesor şi participant – în calitate de beneficiar al serviciilor educaţionale.

 •  OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

2.1 Să asigure condiţiile necesare, pentru studierea englezei și să asigure calitatea cursurilor;

2.2 Să organizeze testarea nivelului de cunoaștere a limbii engleze și să organizeze plasarea în grupa corespunzătoare;

2.3 Să aplice politică proprie de studierea limbii engleze;

2.4 Să stabilească şi să aplice sistemul de evaluare a cunoştinţelor de promovare pentru testul final;

2.5 Să organizeze petrecerea testului final şi șă elibereze certificatul de absolvire a cursurilor.

 •  OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

3.1 Să achite taxa pentru cursuri în cuantumul şi la termenele stabilite înainte de începerea Cursurilor;

3.2 Să participe activ la ore la timpul stabilit și să facă regulat tema pentru acasă.

3.3 Să fie punctual, să se prezinte la timp, la data şi ora la care a convenit cu profesorul de engleză;

3.4 Să urmeze instrucţiunile profesorului și să transmită tema online sau offline la verificare

3.5 Să efectueze la timp şi sistematic îndeplinirea tuturor cerinţelor înaintate de profesor, în caz contrar nu va fi admis la testul final şi nu va primi certificat de absolvire a cursurilor;

 • CERINȚE TEHNICE

 4.1. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea cerințelor tehnice minime pe parcursul lecției și pentru organizarea locului de muncă înainte de lecție. Marina English nu este responsabil pentru eșecul de a furniza servicii sau calitatea lor necorespunzătoare dacă motivul a fost lipsa de software sau probleme tehnice necesare cu conectarea la Internet.

4.2. Cerințe de sistem minime pentru computer:

 • Sistem de operare: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.11, IOS 12.2, Android 5;
 • Navigatorul Google Chrome 
 • Conexiune la internet de la 3 Mbps
 • COSTURI

5.1. Serviciile sunt plătite pe baza unei plăți anticipate 100% prin abonament. Prețurile și metodele de plată sunt publicate pe pagina https://marinaenglish.md și https://cursonline.marinaenglish.md. Fiecare curs procurat dă dreptul de a studia limba engleză în limita specificată în descrierea cursului, în termen de 6- 12 luni de la efectuarea unei plăți în avans.

5.2. Utilizatorul plătește pentru servicii în avans 100%. Utilizatorul trebuie să plătească lecția înainte de a începe. Dacă Utilizatorul plătește cursul sau lecția cu mai puțin de 24 (douăzeci și patru) ore înainte de început, Marina English are dreptul să anuleze lecția sau să nu mai garanteze un loc în grupa în care s-a înscris și să rezerve timpul profesorului pentru alți studenți.

5.3. Utilizatorul este singurul responsabil de corectitudinea plăților efectuate și de plata impozitelor aplicabile.

5.4. Utilizatorul este singurul responsabil pentru plata serviciilor terților (cum ar fi serviciile de comunicare, Internet etc.) necesare pentru a primi serviciile Marina English.

 • RENUNȚAREA LA SERVICII 

6.1. Beneficiarul are dreptul de a solicita restituirea contravalorii Serviciilor comandate și achitate, iar Furnizorul se obligă să restituie integral sumele încasate, numai în situația în care nu a început executarea și livrarea Serviciilor contractate (prin activarea cabinetului personal al Beneficiarului pe Platformă), sau într-un termen de cel mult 7 zile calendaristice din data facilitării pentru Beneficiar a accesului la cabinetul personal de pe Platformă.

6.2. Serviciile furnizate reprezintă servicii de certificare în urma unor procese de evaluare a cunoștințelor. Rezultatele evaluărilor nu pot fi contestate. La finalizarea cursurilor on-line, Prestatorul va elibera fiecărui Beneficiar un certificat corespunzător.

 •  DISPOZIŢII FINALE

7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

fiecare din ele avînd aceeaşi putere juridică;

7.2 Contractul se reglementează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Orice pretenţie apărută în legătură cu prezentul contract, în cazul cînd nu se ajunge la un acord comun litigiul se soluţionează de instanţa de judecată;

7.3 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil pînă la finalizarea cursului;

7.4 Participantul a fost informat(ă) în privința drepturilor de subiect al datelor cu caracter personal prevăzute în art. 12-14 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și este de acord ca informațiile pe care le-a furnizat să fie stocate și utilizate de către prestator.

 • METODE DE ACHITARE

Toate serviciile prezentate pe www.marinaenglish.md și www.cursonline.marinaenglish.md pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare VISA și MasterCard. www.marinaenglish.md și www.cursonline.marinaenglish.md se obligă să nu divulge datele personale către persoane sau companii terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Acord cu utilizatorul final privitor la prestarea serviciilor de predare a limbii engleze ONLINE.

Părțile: S.R.L. MARINA ENGLISH SCHOOL COD IBAN: MD56ML000000022514342333 COD FISCAL: 1023600024732 COD BANCII: MOLDMD2X334 Chisinau, Bd.Stefan cel Mare 132, (numită în continuare “Marina English”) și persoana care cumpără servicii de predare a limbii engleze cu prezență în clasă sau la distanță (în continuare “Utilizator”) au convenit asupra următoarelor clauze

 •  OBIECTUL CONTRACTULUI

Reprezintă derularea activităţilor de predare a Limbii Engleze online și reglementează raporturile dintre profesor şi participant – în calitate de beneficiar al serviciilor educaţionale.

 •  OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

2.1 Să asigure condiţiile necesare, pentru studierea englezei și să asigure calitatea cursurilor;

2.2 Să organizeze testarea nivelului de cunoaștere a limbii engleze și să organizeze plasarea în grupa corespunzătoare;

2.3 Să aplice politică proprie de studierea limbii engleze;

2.4 Să stabilească şi să aplice sistemul de evaluare a cunoştinţelor de promovare pentru testul final;

2.5 Să organizeze petrecerea testului final şi șă elibereze certificatul de absolvire a cursurilor.

 •  OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

3.1 Să achite taxa pentru cursuri în cuantumul şi la termenele stabilite înainte de începerea Cursurilor;

3.2 Să participe activ la ore la timpul stabilit și să facă regulat tema pentru acasă.

3.3 Să fie punctual, să se prezinte la timp, la data şi ora la care a convenit cu profesorul de engleză;

3.4 Să urmeze instrucţiunile profesorului și să transmită tema online sau offline la verificare

3.5 Să efectueze la timp şi sistematic îndeplinirea tuturor cerinţelor înaintate de profesor, în caz contrar nu va fi admis la testul final şi nu va primi certificat de absolvire a cursurilor;

 • CERINȚE TEHNICE

 4.1. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea cerințelor tehnice minime pe parcursul lecției și pentru organizarea locului de muncă înainte de lecție. Marina English nu este responsabil pentru eșecul de a furniza servicii sau calitatea lor necorespunzătoare dacă motivul a fost lipsa de software sau probleme tehnice necesare cu conectarea la Internet.

4.2. Cerințe de sistem minime pentru computer:

 • Sistem de operare: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.11, IOS 12.2, Android 5;
 • Navigatorul Google Chrome 
 • Conexiune la internet de la 3 Mbps
 • COSTURI

5.1. Serviciile sunt plătite pe baza unei plăți anticipate 100% prin abonament. Prețurile și metodele de plată sunt publicate pe pagina https://marinaenglish.md și https://cursonline.marinaenglish.md. Fiecare curs procurat dă dreptul de a studia limba engleză în limita specificată în descrierea cursului, în termen de 6- 12 luni de la efectuarea unei plăți în avans.

5.2. Utilizatorul plătește pentru servicii în avans 100%. Utilizatorul trebuie să plătească lecția înainte de a începe. Dacă Utilizatorul plătește cursul sau lecția cu mai puțin de 24 (douăzeci și patru) ore înainte de început, Marina English are dreptul să anuleze lecția sau să nu mai garanteze un loc în grupa în care s-a înscris și să rezerve timpul profesorului pentru alți studenți.

5.3. Utilizatorul este singurul responsabil de corectitudinea plăților efectuate și de plata impozitelor aplicabile.

5.4. Utilizatorul este singurul responsabil pentru plata serviciilor terților (cum ar fi serviciile de comunicare, Internet etc.) necesare pentru a primi serviciile Marina English.

 • RENUNȚAREA LA SERVICII 

6.1. Beneficiarul are dreptul de a solicita restituirea contravalorii Serviciilor comandate și achitate, iar Furnizorul se obligă să restituie integral sumele încasate, numai în situația în care nu a început executarea și livrarea Serviciilor contractate (prin activarea cabinetului personal al Beneficiarului pe Platformă), sau într-un termen de cel mult 7 zile calendaristice din data facilitării pentru Beneficiar a accesului la cabinetul personal de pe Platformă.

6.2. Serviciile furnizate reprezintă servicii de certificare în urma unor procese de evaluare a cunoștințelor. Rezultatele evaluărilor nu pot fi contestate. La finalizarea cursurilor on-line, Prestatorul va elibera fiecărui Beneficiar un certificat corespunzător.

 •  DISPOZIŢII FINALE

7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

fiecare din ele avînd aceeaşi putere juridică;

7.2 Contractul se reglementează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Orice pretenţie apărută în legătură cu prezentul contract, în cazul cînd nu se ajunge la un acord comun litigiul se soluţionează de instanţa de judecată;

7.3 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil pînă la finalizarea cursului;

7.4 Participantul a fost informat(ă) în privința drepturilor de subiect al datelor cu caracter personal prevăzute în art. 12-14 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și este de acord ca informațiile pe care le-a furnizat să fie stocate și utilizate de către prestator.

 • METODE DE ACHITARE

Toate serviciile prezentate pe www.marinaenglish.md și www.cursonline.marinaenglish.md pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare VISA și MasterCard. www.marinaenglish.md și www.cursonline.marinaenglish.md se obligă să nu divulge datele personale către persoane sau companii terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Marina English este școala de engleză, care pune accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare și aplicarea lor în practică. Cu Marina English vei șă vorbești în engleză deja după 8 săptămâni de curs! Nu crezi? Hai să-ți demonstrez!

Treci o testare
Și vei vedea ce curs ți se potrivește cel mai bine
GRATUITĂ
Overlay Image
Treci o testare
GRATUITĂ
Și vei vedea ce curs ți se potrivește cel mai bine