În activitatea noastră, recunoaștem importanța majoră a confidențialității datelor. Prin prezenta Politică de confidențialitate, ne angajăm să respectăm și protejăm datele cu caracter personal ale clienților școlii, vizitatori ai site-ului www.marinaenglish.md (în continuare, „site”).

Am elaborat prezenta Politică de confidențialitate pentru a:

  • demonstra angajamentul și responsabilitatea noastră pentru protecția și respectarea datelor Dvs. personale
  • explica modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele Dvs. personale
  • prezenta modul în care datele Dvs. personale sunt colectate și utilizare, precum și drepturile pe care le aveți

Ce înseamnă datele cu caracter personal?

  1. Date personale înseamnă orice informație/informații prin care puteți fi identificat(ă) direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul pseudonimelor, nick-name-urilor, dar și prin date precum ar fi un număr de identificare unic).
  2. Datele personale includ așa date precum: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de muncă, situație economico-financiară, imagine, voce, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară.
  3. Datele personale ar mai putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului Dvs. sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

Preluarea datelor

În cazul în care doriți să beneficiați de procurarea serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.marinaenglish.md  și www.cursonline.marinaenglish.md va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale.

Toate serviciile prezentate pe www.marinaenglish.md și www.cursonline.marinaenglish.md pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare VISA și MasterCard. www.marinaenglish.md  și www.cursonline.marinaenglish.md se obligă să nu divulge datele personale către persoane sau companii terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Datele sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este nevoie de aceste informaţii conţin o legătură către documentul de faţă, pentru a putea fi analizat, în caz de necesitate.

În plus, pe lângă datele personale, sistemele noastre preiau în mod automat şi o serie de informaţii anonime, care sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

Utilizarea datelor

Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de necesitate.

În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii.

Dezvăluirea datelor colectate

Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, Marina English SRL/S.R.L. MARINA ENGLISH SCHOOL nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea Dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia Dumneavoastră. Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră

Cookies

Cookies reprezintă un standard industrial şi sunt utilizate pe larg de majoritatea site-urilor web, inclusiv de www.marinaenglish.md și www.cursonline.marinaenglish.md. Această tehnologie permite adaptarea conţinutului prezentat pe site la necesităţile Dumneavoastră. Totuşi, dacă nu doriţi colectarea datelor prin intermediul fişierelor Cookies, aveţi posibilitatea să dezactivaţi această tehnologie în browserul Dumneavoastră. 

Accesul la date

Vă asigurăm că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale ale Dumneavoastră, dar şi pentru menţinerea lor într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi descoperi informaţii incorecte despre Dumneavoastră — vă rugăm să ne contactaţi pentru a efectua modificările necesare.

Acordul de faţă este încheiat între Dumneavoastră şi Marina English SRL/S.R.L. MARINA ENGLISH SCHOOL. El reglementează modul de utilizare de către Dumneavoastră a (serviciilor oferite prin intermediul) site-ului www.marinaenglish.md  și www.cursonline.marinaenglish.md având prioritate în faţa oricărui acord precedent dintre Dumneavoastră şi Marina English SRL/S.R.L. MARINA ENGLISH SCHOOL.

În conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate, vom păstra datele personale colectate de la Dvs. și prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele Dvs. numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile și solicitările Dvs. sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Marina English este școala de engleză, care pune accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare și aplicarea lor în practică. Cu Marina English vei șă vorbești în engleză deja după 8 săptămâni de curs! Nu crezi? Hai să-ți demonstrez!

Treci o testare
Și vei vedea ce curs ți se potrivește cel mai bine
GRATUITĂ
Overlay Image
Treci o testare
GRATUITĂ
Și vei vedea ce curs ți se potrivește cel mai bine